icon wave of engagement gold

Winkel van de toekomst

Retail evolueert sneller dan ooit tevoren. Maar ontwikkelt jouw winkelconcept zich op de zelfde snelheid? Wij hebben een unieke co-creatie methode ontwikkelt om mens-centrale fysieke winkels te ontwerpen voor de digitale toekomst.

Wat is het?

Een 8 weken durend programma dat de mens centraal stelt en je helpt de toekomst van jouw winkel te ontdekken. Samen bedenken, ontwerpen, testen en valideren we jouw winkel van de toekomst in conceptverhaal, interieur, technologie en operationele excellentie.

“Design is not what it looks and feels like. It’s also how it works.”

Steve Jobs

Wat je van ons kan verwachten

icon family group team retail innovation

Betrokkenheid

Wij maken van jouw project een succes door het samenbrengen van de kernstakeholders en gebruikers, zoals winkelmedewerkers en klanten. En dit al zeer vroeg in het proces.

icon speed retail innovation

Snelheid

Onze methodieken zijn er op gebouwd om snelheid te maken. Snelle beslissingsvoering, verminderen van onnodige discussierondes en vroege testtrajecten.

icon hand shaking helping retail innovation

Activatie

Onze taak eindigt niet met een presentatie-deck. Onze taak zit er op als jij over alle informatie beschikt om jouw project te realiseren op zo’n kort mogelijke tijd.

icon idea light retail innovation

Innovatie

Verwacht het onverwachte.

Welke resultaten krijg je van ons

Wij zijn er ons van bewust dat je meer dan een presentatie-slide nodig hebt om dingen te realiseren.

Wave 1 Strategize

Purpose Statement

Die zin die de reden van bestaan van jouw bedrijf omvat, los van het maken van winst.

Unfair Advantage

Wat is zo uniek aan ons dat het niet te koop en niet te kopiëren is?

Concept Positioning Statement

Wie willen wij zijn voor welke doelgroep.

Concept Mantra

Een kort en krachtig intern mantra dat de echte betekenis van ons concept weerspiegelt.

Wave 2 Conceptualize

Experiential Designs

Unieke klant- en medewerkers verhalen neergeschreven in storyboards en journeys.

Concept Narrative

De fundering van ons concept waarop we verhalen bouwen, beelden creëren en een sfeer scheppen.

Spatial Design

4 pitches die ons van een vroege schets en handgetekende ontwerpen naar een 3D gerenderde visualistatie leiden van jouw winkel van de toekomst.

Wave 3 Validate

Validated Service Prototypes

Gebruikersfeedback rapport op basis van het prototype van jouw nieuwe services.

Validated Digital Prototypes

Klantenfeedback rapport op zowel lo-fi als hi-fi prototypes van de cruciale in-store technologie.

Validated Experience Prototypes

Klantenfeedback rapport van de klant- en medewerkersbeleving die uniek zijn voor jouw winkel van de toekomst.

Wave 4 Enable

Future Store Roadmap

Stappenplan die beschrijft hoe we van de huidige situatie (op vlak van digitaal, mens en operatie) naar de winkel van de toekomst gaan in duidelijke projecten en werkstromen.

Quick Win Report

Wij onderzoeken jouw huidige winkel in de zoektoch naar de winkel van de toekomst. Daarbij komen altijd quick-wins bovendrijven die binnen het huidige format al een groot verschil kunnen betekenen voor personeel en klant. Wij schrijven een kort, to-the-point rapport dat deze quick-wins omschrijft.

Project Charters

Documenten van de verschillende projecten die deel uitmaken van de winkel van de toekomst. Elk document bevat context, quick-wins, kwantitatieve en kwalitatieve objectieven, veronderstellingen, milestones, beperkende factoren, afhankelijkheden en stakeholders.

Digitale Briefing

Functionele analyse met gevalideerde prototypes en hard- en software budget-inschattingen voor de realisatie.

Physical Brief

Grondplan van jouw eerste winkel van de toekomst, technische tekeningen en budgetinschattingen van materiaal.

Optional Services

Wij kunnen jouw change traject begeleiden als product owner op het vlak van digitale projecten op basis van het door ons opgestelde winkel van de toekomst programma. Wij garanderen dat interne en externe stakeholders op een zelfde lijn blijven en dat jouw project binnen tijd en budget afgerond wordt.

Brand Brief

Briefing voor jouw interne of externe communicatie team aangaande POS en go-to-market communicatie

Partners shortlist

Shortlist met de meest geschikte externe partners om jouw winkel van de toekomst mogelijk te maken, gebaseerd op bewezen track-record en culturele fit.

Wave 4 Enable

Future Store Roadmap

Stappenplan die beschrijft hoe we van de huidige situatie (op vlak van digitaal, mens en operatie) naar de winkel van de toekomst gaan in duidelijke projecten en werkstromen.

Quick Win Report

Wij onderzoeken jouw huidige winkel in de zoektoch naar de winkel van de toekomst. Daarbij komen altijd quick-wins bovendrijven die binnen het huidige format al een groot verschil kunnen betekenen voor personeel en klant. Wij schrijven een kort, to-the-point rapport dat deze quick-wins omschrijft.

Project Charters

Documenten van de verschillende projecten die deel uitmaken van de winkel van de toekomst. Elk document bevat context, quick-wins, kwantitatieve en kwalitatieve objectieven, veronderstellingen, milestones, beperkende factoren, afhankelijkheden en stakeholders.

Digitale Briefing

Functionele analyse met gevalideerde prototypes en hard- en software budget-inschattingen voor de realisatie.

Physical Brief

Grondplan van jouw eerste winkel van de toekomst, technische tekeningen en budgetinschattingen van materiaal.

Brand Brief

Briefing voor jouw interne of externe communicatie team aangaande POS en go-to-market communicatie

Partners shortlist

Shortlist met de meest geschikte externe partners om jouw winkel van de toekomst mogelijk te maken, gebaseerd op bewezen track-record en culturele fit.

Optional Services

Wij kunnen jouw change traject begeleiden als product owner op het vlak van digitale projecten op basis van het door ons opgestelde winkel van de toekomst programma. Wij garanderen dat interne en externe stakeholders op een zelfde lijn blijven en dat jouw project binnen tijd en budget afgerond wordt.

Hoe gaan we te werk

Teamwork.

Wij stellen een kernteam samen voor de strategische conceptsprints, doorheen het proces aangevuld met key stakeholders en winkelmedewerkers. De individuele teamleden zullen daarna uitgroeien tot conceptambassadeurs en zullen de drijvende kracht worden achter het uitdragen van het nieuwe concept. Hun passie zal de motor zijn voor de acceptatie van de veranderingen binnen de organisatie en bij hun gelijken.

Wave 1 Strategize

Dit is jouw concept voor de winkel van de toekomst. In een veranderende wereld zal je zeer duidelijk moeten zijn over wie jij wil zijn voor welke klanten en hoe jouw concept boven het maaiveld uit zal komen.

In deze wave bepalen we exact dat wat jou uniek maakt en wie jij kan zijn voor jouw klanten.

Wave 2 Conceptualize

Jouw strategische doelstellingen omzetten in een ruimtelijk ontwerp met digitale snufjes dat er niet enkel prachtig uit ziet maar ook een unieke ervaring biedt aan zowel klanten als medewerkers. Dit vereist een specifieke skillset om te realiseren en daarin kunnen wij jou ondersteunen.

Wave 3 Validate

Vroeg testen met echte klanten voorkomt tijds- en middelenverlies later in het proces. Wij valideren elk nieuw dienst-, ervaring- en technologie-gedreven idee in een vroege prototype-fase zodat onze latere prototypes en realisaties gesmaakt worden door onze proefpersonen.

Wave 4 Enable

Onze missie is om een zo groot mogelijke positieve impact te maken op jouw toekomst. Als ex-retailers verstaan wij zeer goed dat jij meer dan een presentatie-slide nodig hebt om dit te realiseren. Wij bouwen jouw toekomstplan en begeleiden of leiden jouw project waar nodig.

Wat verwachten wij van jou?

De moed om out-of-the-box te denken

Winkelmedewerkers betrekken in strategische oefeningen voelt bevreemdend. Wij verzekeren er jou van dat dit extreem waardevol is te doen.

Korte communicatiestromen

Het project team zal door middel van snelle updates via bijvoorbeeld WhatsApp (of een andere mobiele tool) op de hoogte gehouden worden. De gedeelde updates zullen zowel proces als beslissingen omvatten. Als jij bereid bent om snel te handelen, kunnen wij dit ook.

Beslisser

Eén persoon moet het mandaat krijgen om beslissingen door te drijven wanneer de groep vast zit. Dit lijkt autoritair, maar geloof ons dat is het niet.

Flexibiliteit

Wij verzekeren budget en uitkomst. Wat niet vast staat is het proces waarin we werken. Het kan zijn dat wij stappen overslaan of nieuwe stappen toevoegen naar gelang het project dit verwacht.

De wil om dit project tot een succes te maken.

Wij gaan er vol voor, altijd, als jij dit ook doet, beloofd het een spannende rit te worden.

Contact

Neem contact op

Wil je weten of wij misschien die partner zijn die je zoekt?
Elk goed partneship start met een goed gesprek, van mens tot mens.

Laten we praten.

Neem contact op

Wil je weten of wij misschien die partner zijn die je zoekt?
Elk goed partneship start met een goed gesprek, van mens tot mens.

Laten we praten.

Give us a call +32 496 62 86 61

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart